Månad september 2022

358 Tyst

Ohörbar musik
hemlig lingvistik
Ljudets raka vågor
ordens otända lågor

Tystnadens buller
stillhetens muller
Talets utdöda språk
startar inga bråk

29/9-22