231 Händer

Det byggs en stor och stark brygga
av alla världens utsträckta händer
Skapade för att vi ska vara trygga
vänskap är ordet som vi sänder

Ingen känner sig utlämnad
när vi får tag i någons hand
Mellan människor är den ämnad
att skapa oss förtroliga band

Tecken kan ha olika värden
symboler vara en hel vetenskap
Men över hela den stora världen
en utsträckt hand betyder vänskap

5 juli 1991