Månad november 2023

363 Ljusets ting

Gudars makter i ring
galdrar elden omkring
vaktar och vakar
väktar och bevakar

Vår vi är till väring
värnpliktars beväring
sanningen vi bejakar
synar lögnens makar

#vår #heimdall #syn #tyr #gnå
2023-11-11