362 Tjafs och tjat

Tjafs och tjat
hot och hat
Farlig lek
ingen trygg
Lögn och svek
bakom rygg


6 juni 2023