Månad januari 2023

361 Ett blot

Gudar och makter
glöd och megin
gott och mjöd
glädje åt människor

8 januari 2023