247 Trygg henns

Penetrera verkligheten
genomskåda sanningen
Och du kommer att se
det sanna livets sidor

Kom ut ur ditt skal
spräck lögnernas ballonger
Vandra omkring bland ruinerna
av dina monumentala idéer

Ibland måste man våga släppa taget
om livbojens tryggande förlamning
Våga ta de sista allvarsamma simtagen
för att stå med båda fötterna på stranden

1 augusti 1991